Detta ingår

 
En röst i kooperativet

Ditt medlemskap ger dig möjlighet att påverka hur verksamheten ska drivas, bland annat genom årsmöte, medlemsmöten och genom kontakt med styrelsen.

 

Administration

Vårt kansli tar hand om det praktiska arbetet såsom lönehantering, bokföring, skatter och annan administration. Vi hjälper även till med anställning av assistenter, utbildning med mera.

 

Kostnaden för din personal, försäkringar, administration och annan service, som du får genom ditt medlemskap i Aroskooperativet, täcks av assistansersättningen.

 

Utbildningar

Du som brukare erbjuds utbildning i arbetsledning. Dessa utbildningar stärker dig i din roll som arbetsledare.  Dina assistenter erbjuds grundutbildning i personlig assistans samt fortlöpande utbildning inom olika områden, tex förflyttningsteknik, hjärt-lungräddning, brandskydd och riktade utbildningar mot specifika funktionshinder.

 

Omkostnadsersättning

En viss del av assistansersättningen avsätts varje månad för att täcka dina omkostnader för personlig assistans i vardagen, vid resor, vid fritidsaktiviteter med mera.

 

Som medlem i Aroskooperativet får du råd och stöd i alla frågor som rör din personliga assistans.
 

Nyheter


 
$('#slide312').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide286').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 6500,
					speed:  2500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide314').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide316').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
$('#slide317').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
Aroskooperativet, Svalgången 1, 724 81 Västerås, Tel. 021-41 37 00, e-post info@aroskooperativet.se

Aros Kooperativet © 2023 | by Dotware & Fun Advertising