Nyttiga länkar

 
LSS

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

www.socialstyrelsen.

 

Hjälpmedelscentrum i Västerås

Hjälpmedelscentrum är landstinget Västmanlands specialist-, samordnings- och serviceenhet för tekniska hjälpmedel inom området rörelsehinder, kommunikation och kognition.

www.ltv.se/hmc

 

IfA

Intressegruppen för assistansberättigade är en intresseorganisation för oss som har behov av personligse assistans.

www.intressegruppen.info

 

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhällets alla områden. Full delaktighet för alla handlar om möjligheterna, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktig i samhällets alla områden. En förutsättning för delaktighet för alla är att samhället är tillgängligt, både fysiskt tillgängligt och med tillgänglig information och kommunikation.

www.mfd.se

 

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar bland annat för dig som har funktionshinder. DO är en statlig myndighet.

www.do.se

 

Funkaportalen

Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

www.funkaportalen.se

 

PA-tips

Personlig Assistans tips - samlar in, dokumenterar och sprider tips mellan assistansanvädare.

www.patips.se

 

Funka

Funka är specialiserat på kunskap och teknik inom området tillgänglighet på Internet.

www.funka.com

 

Plusvardag

I den här butiken hittar du ett praktiskt sortiment vars syfte är att förenkla vardagen.

www.plusvardag.se

 

Svensk handikappidrott

www.parasport.se

 

Institutet för Independent Living

Institutet arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt. Till självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt.

www.independentliving.org

 

 

Nyheter


 
$('#slide312').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide286').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 6500,
					speed:  2500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide314').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
 
$('#slide316').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
$('#slide317').cycle({
  				fx:   'fade',
					timeout: 5000,
					speed:  500,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
Aroskooperativet, Svalgången 1, 724 81 Västerås, Tel. 021-41 37 00, e-post info@aroskooperativet.se

Aros Kooperativet © 2023 | by Dotware & Fun Advertising